Çocuklarla Haritalama Atölyesi

Start time 2020-12-06 11:00
Finished Time 2020-12-06 12:00
Adres istanbul
İçerik

Haritalama çalışması yalnızca fiziksel mekânların lokasyonlarının bulunmasını değil, çocukların hafızasında mutluluk ve merak duygularını tetikleyen deneyimlerin paylaşılmasını hedefler. Çocuklar birlikte kentte keyifli vakit geçirdikleri yerler üzerine düşünerek haritalarına işlerler.

7 yaş ve üzeri gruplar uygulayabilir. Online eğitime uygundur.

Atölye içeriği

Mimarlık ve kent kavramları üzerine sohbet (10 dakika) – Çocuklar bu kavramların anlamlarına ilişkin fikirlerini açıklayabilir, ilgilerini çeken örnekler üzerine sohbet edebilirler.

İstanbul Okuma Atlası sitesinde bulunan harita örnekleri üzerinden sohbet (15 dakika) – Bu kısımda haritanın bileşenleri anlatılır.  Bu kelimeler üzerine sohbet edilir: Kuzey oku, kuş bakışı, denizler, dereler, dağlar gibi coğrafik öğeler.

Harita çizimi (45 dakika) – Kağıtları üzerine çalışacakları kentin sınırlarını çizerler. Bu kentler hayali olabilir. Kopya edilecek malzeme yoksa, harita altlığı büyük geometrik şekillerle de ifade edilebilir. Eğitimci haritanın üzerine eklenecek öğeler hakkında çocuklarla sohbet etmeye devam edebilir.

Paylaşım ve kapanış (10 dakika) – Katılımcı çocuklar haritalarını birbirlerine anlatır ve etkinlik son bulur.

Bu atölye çocukların hangi becerilerini destekler?

– Kente dair çocuk paylaşımını besler.
– Çocukların yaratıcılığını ve hayalgücünü materyaller aracılığıyla görünür kılmasını destekler.
– Kentsel mekânlara dair duygu ve deneyimlerini paylaşmasına alan açar.
– Ölçek ve lokasyon bilgisi üzerinden mekânsal farkındalıklarını geliştirir.
– El-göz koordinasyonu ve ince motor becerilerini destekler.
– Oyun kurma becerilerini ortaya koymalarını teşvik eder.
– Yaşadığı mekâna duyarlılığını ve farkındalığını arttırabilme olanağı verir.

Biz bu atölyeyi 6 Aralık 2020’de Mimarlık Festivali’nde gerçekleştirdik ve çok eğlendik! 🙂